Що Ви дійсно повинні знати їдучи на роботу до Польщі у 2018 році.

8unekoМайже кожен з нас уже чув, що з 01 січня 2018 року у Польщі змінюються правила працевлаштування для Українців. Однак що саме? На разі – жодної конкретики, окрім загальних фраз.  Тому, давайте аналізувати та розбиратись чи є суттєвими запроваджені зміни для українців.

З 01.01.2018 року набрали чинності норми закону від 20.07.2017 року  « О zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw» (Dz. U. z 2017 r., poz. 1543), що спрямовані  на виконання директиви Парламенту ЄС від 26.02.2014 року  w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego , а також легалізацію працевлаштування та покращення стандартів працевлаштування іноземців. І дійсно, на мій особистий погляд, ряд норм спрямовані на забезпечення прав саме працівників. Але давайте по порядку.

Основною зміною є запровадження поняття дозволу на сезону працю. Тобто, якщо працівник має намір виконувати роботу у сфері сільського господарства, садівництва, туризму, то правовою підставою для виконання такої роботи є наявність Дозволу на працю сезонну ( Zezwolenie na pracę sezonową ). Такий дозвіл видається на строк що не перевищує 9 місяців протягом року. Щоб його отримати, працедавець подає до Повітової Інспекції Праці (PUP)  заяву та сплачує мито у розмірі 30 злотих. Позитивним моментом є деталізація умов праці безпосередньо у такому дозволі. А також те, що не дивлячись на персоналізацію дозволу, працівник, що його отримав може виконувати і іншу сезону роботу, ніж та, що визначена дозволом.

При цьому порядок отримання такого дозволу працівником, залежить від того чи перебуває такий працівник, на момент звернення роботодавця до PUP на території Польщі, чи не перебуває. Якщо так, то – Старостою приймається рішення про видачу (відмову у видачі) на протязі 7 -30 днів. Якщо ж працівник знаходиться на території України, то Старостою робиться запис про заяву роботодавця до Єдиного реєстру (від 7 до 30 днів), а роботодавцю видається підтвердження такого впису (zaświadczenie o wpisie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej). І саме це підтвердження є підставою для отримання працівником робочої візи. У випадку ж  в’їзду на територію Польщі в рамках бевізу, zaświadczenie o wpisie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej  – є виключно підтвердженням цілі в’їзду на територію Польщі.

Далі Роботодавець зобов’язаний  проінформувати повітову інспекцію праці про приїзд працівника з одночасним наданням копій паспорту такого працівника та інформації про його місце проживання. І лише після цього факту, Старостою видається дозвіл (zezwolenia na pracę sezonową)

Важливо пам’ятати!

 • Без отримання підтвердження від роботодавця на протязі 120 днів з моменту здійснення впису, Староста зупиняє процес видачі дозволу.
 • Працівник може працювати і без фактичного отримання дозволу (очікувати на його отримання), за наступних умов:
 • роботодавець проінформував PUP про приїзд та надав копії документів;
 • працівник виконує виключно ту роботу, що визначена підтвердженням про внесення до Єдиного Реєстру.
 • Саме працедавець зобов’язаний укласти письмовий договір з працівником, що повинен бути перекладений на його рідну (зрозумілу йому мову) та зареєструвати його у фонді соціального страхування, якщо таке зобов’язання випливає з укладеного договору (наприклад umowa o pracę, zlecenia чи  agencyjna)
 • Іноземець може працювати у працедавця і у тому випадку, коли очікує на продовження дозволу на сезонну роботу, а у випадку зміни працедавця – не довше 30 днів.
 • Відлік часу щодо перебування на території Польщі розпочинається з моменту першого в’їзду на територію Шенгену та не залежить чи був такий в’їзд в рамках безвізу чи на підставі робочої візи.
 • Дозвіл на сезонну роботу може бути виписаний і строком на 3 роки (до 9 місяців протягом року), за умови якщо роботодавець, що є заявником вже працевлаштовував такого працівника на підставі дозволу на сезонну роботу у попередні 5 років  хоча б раз.
 • Працівнику слід отримувати новий дозвіл у випадку зміни роботодавця або заміни цивільно – правового договору на трудовий.

 

Для решти працівників іноземців, що не виконують сезонні роботи фактично нічого не змінюється з приводу підстави працевлаштування і терміну перебування.  Вони  і надалі, можуть працювати у Польщі за наявності Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi – 180 днів протягом року. Водночас збільшуються їх гарантії пропорційно збільшенню зобов’язань покладених на працедавця (реєстрація заяви в єдиному реєстрі з одночасною сплатою мита, деталізація умов праці в освядченню, відповідність таких умов – укладеному договору, соціальне забезпечення, інформування повітової інспекції праці про приїзд/ відсутність працівника…. тощо).  

Важливо пам’ятати!

 • Роботодавець зобов’язаний проінформувати PUP про присутність працівника не пізніше дня початку виконання ним праці або ж про відсутність протягом семи днів від дати вказаної в освядчені.
 • При зміні Працедавця, дочасному залишенню роботи, в інтересах працівника проінформувати інспекцію праці про такий факт, оскільки при підрахунку періодів перебування в Польщі беруться до уваги періоди вказані у освядчені (освядченнях). Тобто ті, що внесені до Єдиного реєстру, не залежно від воєводства.
 • Якщо Працівник здійснює виконання роботи у Працедавця на підставі трудового договору, відразу після закінчення трьох місяців з дати укладення цього договору, Роботодавець може клопотатись про отримання для працівника zezwolenia na pracę , або ж сам працівника про отримання zezwolenia na pobyt i pracę . І без сумніву, що позитивним моментом цього є те, що дозволено у період очікування такого дозволу і далі  виконувати роботу у цього працедавця.
 • Працівнику слід отримувати нове освядчення у випадку зміни роботодавця , місця виконання праці або заміни цивільно – правового договору на трудовий.