Про отримання дозволу на постійне проживання

Правовою підставою, що регламентує порядок отримання дозволу на постійне проживання (Zezwolenie na pobyt stały) є:   Ustawa o cudzoziemcach від 12.12.2013 р.; 13.06.2003 р. та Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzorów formularzy wniosków o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się i zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, fotografii dołączanych do wniosków oraz wzorów stempli potwierdzających złożenie wniosków від 19.01.2011р.

Згідно норм вищезазначених документів, заявником на отримання дозволу на постійне проживання може бути:

  •  Іноземець, який постійно перебував на території Польщі років на підставі дозволу про тимчасове проживання (karta czasowego pobytu / zezwolenie na pobyt czasowy ) до моменту подання заяви протягом 5-ти років . При цьому, постійним перебуванням, визнається перебування, протягом якого строк перерви не перевищував 6-ти місяців протягом року або у загальній сумі 10- ти місяців;
  • Іноземець Власник карти поляка;
  • Іноземець, який є чоловіком/дружиною громадянина Польщі, або ж за наявності у них karty pobytu (довготривалого проживання);
  • Неповнолітня дитина іноземця, який має zezwolenie na pobyt stały , за умови народження такої дитини на території Польщі;
  • Неповнолітня дитина громадянина Польщі, яка перебуває під його батьківським доглядом.

 Заява на отримання дозволу на постійне проживання подається за місцем поселення до відповідного воєводського управління . Разом з заявою подаються:

1.     документи що підтверджують перебування заявника на території Польщі, зокрема підтвердження прописки (довідка служби обліку населення) та підтвердження безперервності перебування ( для українців – це відмітки про в’їзд –виїзд у закордонному паспорті);

2.     довідка видана податковою інспекцією про відсутність заборгованості;

3.     паспорт заявника разом з копіями усіх сторінок, а також 4 фото (3,5Х4,5, на світлому фоні, 80%обличчя);

4.     свідоцтво про одруження – якщо заявником виступатиме іноземець який є чоловіком/дружиною громадянина Польщі, а також паспортні дані чоловіка/дружини;

5.     карта поляка – якщо заявником виступає її власник, а також підтвердження свого наміру проживати на території Польщі (навчання, робота тощо);

6.     свідоцтво про народження – якщо заявником виступатиме неповнолітня дитина, а також паспортні дані батьків, дозвіл на постійне проживання тощо;

7.     квитанція про сплату мита (640PLN)

Наведений перелік документів не є вичерпним, під час розгляду заяви, Воєвода може вимагати подання інших документів .Термін розгляду заяви становить до 90 днів. Після отримання позитивного рішення, заявнику слід здійснити сплату ще 50 PLN – мита за виготовлення дозволу.

Карта побиту ЮНЕКО ГРУП 1Що отримує власник дозволу на постійне проживання? Насамперед це право на отримання безкоштовної невідкладної медичної допомоги та офіційного працевлаштування без необхідності оформлення будь – яких дозволів, право на здійснення підприємницької діяльності та придбання рухомого та нерухомого майна, право на участь у державних програмах підтримки/фінансування . Ну і звичайно по спливі 3-ьох років від дати отримання дозволу(карти довготривалого проживання) – право на отримання громадянства.