Польська мова для доцентів (сертифікат В2)

movniy_sertifikat_2          Порядком присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 14.01.2016  № 13, передбачено, що однією з вимог для отримання вчених звань є  наявність сертифікату  на рівні не нижче В2, відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти.Одним з таких сертифікатів є  державний сертифікат з польської мови як іноземної на рівні В2  Komisji Państwowej.

        ТОВ ЮНЕКО ГРУП – Ліцензовоної мовна школа Рішення Польського Міністра Науки і Вищої Освіти 4/DWM/2021, запрошує працівникам вищих навчальних закладів на курси польської мови,  з метою  отримання їх слухачами державного сертифікату з польської мови на рівні В2  Komisji Państwowe.

          Даний курс польської мови  відбувається за Програмою погодженою Міністерством Науки і Вищої Освіти Польщі та Державною Комісією зі справ підтвердження польської мови (Państwowa Komisja).

        По завершенню навчання, ТОВ ЮНЕКО ГРУП проводить державний сертифікаційний іспит, з польської мови як іноземної на рівні В2. Іспит відбувається за участю Головного Екзаменатора з Державної Комісії Республіки Польща та Наших Викладачів, що акредитовані польським Міністерством Науки і Вищої Освіти та уповноважені приймати такі державні сертифікаційні іспити!

          Перед початком курсу, викладачі ТОВ ЮНЕКО ГРУП:

 • узгоджують графік проведення занять
 • здійснюють перевірку рівня володіння польською мовою

         Програма “Польська мова для доцентів” включає у себе вивчення польської мови на наступних рівнях:

 • від 0 до А2
 • від А2 до В1
 • від В1 до В2
ПОЧАТОК ЗАНЯТЬ             15 вересня
ФОРМА ЗАНЯТЬ 
галочканаочно, у офісі ТОВ ЮНЕКО ГРУП по вул. Винниченка 65 №22, м. Луцьк

.
галочкаон-лайн, якщо швидкість вашого інтернету рівна або більше 2 МБіт/с.
 СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ЗАНЯТЬ
 • граматика польської мови
 • лексика  польської мови
 • розмовна мова
 • письмо
 • підготовка до державного сертифікаційного іспиту на рівні В2
 КІЛЬКІСТЬ ЗАНЯТЬ НА ТИЖДЕНЬ                  від 2 до 4 раз на тиждень
          ТРИВАЛІСТЬ ОДНОГО ЗАНЯТТЯ
   галочка 60 хвилин
 ВАРТІСТЬ ОДНОГО ЗАНЯТТЯ
 • 150 грн (3 – 5 осіб)
 • 190 грн (2 особи)
 • від 250 грн до 400 грн (індивідуальні заняття)
 ОПЛАТА ЗА ЗАНЯТТЯ галочка
  авансовим платежем  у кінці місяця
галочка  у кінці місяця, згідно кількості проведених занять
 ТРИВАЛІСТЬ ПРОГРАМИ
               від 8 місяців до 2 років. Програма охоплює 160 – 240 годин, з яких:  

 • від 0 до А2 – 80 годин, від А2 до В1 – 80 годин, від В1 до В2 – 80 годин
 • від 0 до В1 – 80 годин, від В1 до В2- 80 годин

             якщо по завершенню вивчення певного рівня, слухач засвоїв матеріал у повній мірі,  він освоює вищий рівень, у протилежному ж випадку, продовжується робота над зміцненням знань дійсного рівня

  ПІД ЧАС НАВЧАННЯ
галочка забезпечуємо підручниками  та матеріалами, що спеціально розроблені нашими викладачами за даною Програмою навчання (без додаткової оплати)
галочкащомісячний моніторинг успішності
 КАНІКУЛИ              червень, липень, серпень (за погодженням)
 ПО ЗАКІНЧЕННЮ
 галочкаСертифікат з польської мови як іноземної (Certyfikat Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego), виданий  Державною Комісією зі справ підтвердження  польської мови (Państwowa Komisja) на підставі проведеного іспиту у ТОВ ЮНЕКО ГРУП

 


Якщо ж Ви плануєте здавати державний сертифікаційний іспит, для Вас корисною стане нижче розміщена інформація:


 

Приклад сертифікату Państwowej Komisji

1_certyfikat

 

 

 

 

Ознайомитись зі змістом Договору публічної оферти вивчення іноземної мови