Нострифікація медичного диплому

Як легалізувати  медичний диплом українського ВНЗ  у Польщі та отримати право на практику?

Ще у 2008 році Польщею було ратифіковано ряд міжнародних угод щодо взаємного визнання дипломів у тому числі і з Україною.  Однак приписи Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty та Dyrektywy 2005/36/WE o uznawaniu kwalifikacji, zawodowych , дещо  розмежовують поняття «визнання» (uznaniа) диплому та його «нострифікації» (nostryfikacji).
Що це означає?
Визнання диплому – це певний порядок дій, що  спрямований на набуття таким документом юридичної сили (легалізації) на території Польщі, та  включає: апостиль освітніх документів, отримання відповідних довідок у Міністерстві Освіти та Науки України, їх присяжний переклад.
Визнання медичного диплому лікаря або стоматолога у Польщі є підставою для подальшого продовження навчання (напр. доктрантура), однак не є підставою для винекнення права зайняття медичною практикою.
У той же час, за умови, що вами розпочато процедуру нострифікації диплому, його визнання дає Вам право на здійснення обмеженої медичної практики (напр. після дипломне стажування) та складання Державного лікарського іспиту (Lekarskiego Egzaminu Państwowego).

Порядок Нострифікації медичного диплому регламентується наступним  документом Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r.w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą.   Уповноваженими установами на здійснення нострифікації медичного диплому є Медичні Університети Польщі або Департамент Науки та Вищої освіти Міністерства Здоров’я( Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia).
Нострифікація диплому та складання Державного лікарського іспиту дають Вам право на здійснення медичної практики на території Польщі.

З чого почати? З аналізу програм навчання у медичних вишах Польщі. Акцентуйте увагу на переліку предметів викладання за Вашим напрямом. Зупиняйтесь на варіанті(ах) де  різниця предметів та годин буде мінімальною. Адже за наявності різниці у понад 3-и предмети ,  — здаються іспити з профільних дисциплін. Окрім того, на підставі рішення нострифікаційно комісії, що виноситься після подання пакету документів, Вам слід буде здавати загальний іспит або ж іспити/ заліки. Обов’язково ознайомтесь з правилами проведення нострифікації та зверніть увагу на розмір мита, в залежності від вузу це від 2000 до  6000 PLN
Далі, коли визначились з ВНЗ, готуємо та подаємо пакт документів. У кожного ВНЗ, вимоги різняться, та спільним для усіх є:
– заява;
– диплом з додатком  (апостилізовані та перекладені присяжним перекладачем);
– біографія;
– підтвердження сплати мита за розгляд заяви (навіть при негативному рішенні мито не підлягає поверненню).

По завершенню нострифікації диплому слідує здача іспиту з польської мови у Головній  Медичні Палаті Naczelna Izba Lekarska. Щоб зареєструватись на здачу іспиту, до палати слід подати заяву, належним чином оформлені освітні документи, підтвердження нострифікації диплому, а також здійснити сплату мита за здачу іспиту (близько 400 PLN). Іспит проводиться 1-ин раз на 2-а місяці, та складається з 4-ьох частин:
1-а – диктант та каліграфія;
2-а –  розуміння почутого тексту ( шляхом відповіді на тести);
3-я –  читання та розуміння  тексту медичного спрямування (шляхом читання та дачі відповідей на поставлені запитання);
4- а – перевірка рівня володіння медичною термінологією ( напр. відтворити ситуацію лікар – пацієнт шляхом рольової гри)

Здали іспит — отримуємо  дозвіл  на проходження післядипломного стажування. Для чоговарто завчасно потурбуватись про отримання ідентифікаційного польського номеру (PESEL) та підшукати місце проходження стажування. Для отримання дозволу — підготуйте повний пакет документів (у тому числі це довідка про несудимість від Українських органах влади, та від Окружної Медичної Палати Польщі про відсутність порушених кримінальних справ), що вимагаються Головною Медичною Палатою (деталізований перелік наведено на сайті http://www.oil.org.pl/).

На підставі отриманого дозволу на право здійснення обмеженої медичної практики, укладаємо контракт з медичним закладом, який Вас прийняв на стажування. Термін стажування триває 13 місяців, та є безоплатним, виняток становить наявність карти поляка. Перед початком практики – обов’язково проходиться медогляд.

І останнім кроком є безоплатна здача Державного Лікарського Іспиту (Lekarski Egzamin Państwowy). Реєстрація на здачу іспиту, можна здійснити через  сайт Центру медичних іспитів.

Отже,  підводимо підсумок: для зайняття медичною практикою у Польщі на підставі диплому виданого українським вузом слід:
– Досконало вивчити польську мову;
– Обрати польський ВНЗ для нострифікації диплому;
– Підготовити нострифікаційний пакет у т.ч. апостилізувати освітні документи у МОН України, отримати довідки що вимагаються ВНЗ, — здійснити їх присяжний – переклад, та сплатити мито;
– Здати іспит(и), що вимагаються польським ВНЗ;
– Здати іспит з польської мови у Головній Медичній Палаті;
– Знайти місце проходження стажування та отримати Дозвіл на обмежену медичну практик;
– Здати  Державний Лікарський Іспит.