Нострифікація медичного диплому

          Ще у 2008 році Польщею було ратифіковано ряд міжнародних угод щодо взаємного визнання дипломів у тому числі і з Україною.  Однак приписи  Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty та  Dyrektywy 2005/36/WE o uznawaniu kwalifikacji, zawodowych розмежовують поняття «визнання» (uznaniа) диплому та його «нострифікації» (nostryfikacji).

          Під поняттям “визнання диплому“, розуміється спрощена процедура його легалізації.Тобто апостилізацію документу у Міністерстві Освіти та Науки України та його присяжний переклад. Звертаємо увагу! Визнання медичного диплому лікаря або стоматолога у Польщі необхідно:

Фактично, визнання диплому є однією зі складових частин нострифікації медичного диплому, та отримання права на заняття медичною практикою (без обмежень) на території Польщі.

          Нострифікація медичного диплому регламентується Розпорядженням Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r.w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, та здійснюється уповноваженими установами під наглядом Департаменту Науки та Вищої освіти Міністерства Здоров’я ( Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia).

Уповноваженими установами на здійснення нострифікації медичного диплому є Медичні Університети Польщі:

 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;
 • Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. 

ПОРЯДОК НОСТРИФІКАЦІЇ МЕДИЧНОГО ДИПЛОМУ  ТА ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ, ЯКИМИ ВИ МОЖЕТЕ СКОРИСТАТИСЬ У ТОВ ЮНЕКО ГРУП*ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ ЗА ПРОГРАМОЮ НОСТРИФІКАЦІЯ МЕДИЧНОГО ДИПЛОМУ У ПОЛЬЩІ ДЛЯ ЛІКАРІВ ТА СТОМАТОЛОГІВ*
ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ**
1 Спеціалізовані мовні курси галочка визначена програмою польська мова для лікарів
2 Порівняльний аналіз програм навчання у медичних вишах Польщі, що наділені правом на здійснення процедури нострифікації з програмою закінченого українського медичного вишу

 • Здійснюється з метою уникнення негативного рішення польського ВНЗ про допуск до загального лікарського іспиту, що виноситься у випадку великої різниці предметів
 • У певних випадках, польським  медичним університетом може бути прийняте рішення про додаткові заліки, іспити з профільних дисциплін та/або запропоновані відповідні заняття
галочка

  300 євро

(до 5-ти програм медичних вишів польщі)

3

Підготовка та подання пакету документів для нострифікації медичного диплому (включно з допомогою в оформленні заяви, апостилізації освітніх документів, присяжного перекладу освітніх/кваліфікаційних документів та свідоцтва про одруження – при зміні прізвища)

 • Оплата мита за розгляд заяви не входить до вартості послуг, та оплачується учасником програми самостійно, згідно наданих реквізитів
 • Рішення про складення загального лікарського іспиту та визначення терміну такого іспиту виноситься комісією вишу у термін до 90 днів від дати подання пакету документів

галочка

250 –  350 євро
4  Підготовка до загального лікарського іспиту в межах володіння медичною термінологією
галочка визначена програмою польська мова для лікарів
5 Сплата мита за загальний лікарський іспит та власне складення загального лікарського іспиту

 • Вартість лікарського іспиту — залежить від обраного польського вишу та може складати від 200 євро до 1000
 • Здається особисто учасником програми, шляхом усної відповіді на запитання професорів вишу
 • Незалежно від результату іспиту – кошти за іспит не повертаються, за повторну спробу доведеться платити знову
ні

 ——

 6 Отримання підтвердження від польського медичного вишу про відповідність вашого українського медичного диплому польському.

 • Увага! Наявність такого документу  ще не надає вам право на медичну практику
 • Під наданням даної послуги, розуміється отримання документу у виші уповноваженою особою
галочка 10 євро
7 Підготовка до здачі іспиту з польської мови у Головній Медичній Палаті (Naczelna Rada Lekarska). Включає профільні заняття що спрямовані на підготовку до конкретних частин іспиту :

 • написання диктантів та розуміння почутого тексту
 • читання та розуміння  тексту медичного спрямування (шляхом читання та дачі відповідей на поставлені запитання)
 • перевірки рівня володіння медичною термінологією ( відтворення ситуацій лікар – пацієнт шляхом рольової гри)
галочка визначена програмою польська мова для лікарів
 8 Реєстрація на здачу іспиту до Головної медичної Палати   галочка  30 євро
 9 Сплата мита  та  складення іспиту з польської мови у Головній Медичній Палаті

 • Оплата мита за розгляд заяви не входить до вартості послуг, та оплачується учасником програми самостійно, згідно наданих реквізитів
 • Вартість мита за  іспит складає 400 злотих
 • Іспит проводиться 1-ин раз на 2-а місяці, та складається з 4-ьох частин
ні   ——
10 Підготовка та подання пакету документів для отримання дозволу на проходження стажування до Головної лікарської палати
галочка  30 – 100 євро
11 Отримання дозволу на право займатися обмеженою медичною практикою і скерування на стажування

 • Під наданням даної послуги, розуміється отримання документу уповноваженою особою
галочка  10 євро
12 Укладення контракту з медичним закладом, доя кого Ви скеровані/прийняті на стажування.

 • Термін стажування триває 13 місяців, та є оплачуваним .
 • Від 1 жовтня 2020 року, лікар стажист отримує щомісячну винагороду у розмірі 2800 злотих
ні   ——
13 Здача Державного Лікарського Іспиту (Lekarski Egzamin Państwowy)

 • Проводиться двічі на рік 
 • Триває державний лікарський іспит 4 години та складається з 200 тестових питань
 • Іспит рахується зданим, якщо є 56% правильних відповідей
 • Сам іспит є безкоштовним, однак за кожну наступну спробу при негативному результаті – доведеться платити
ні   ——
14 Отримання лікарської ліцензії в окружній чи місцевій лікарській палаті ні    ——
 Оплата послуг здійснюється у гривневому еквіваленті на підставі договору, по мірі їх надання 

*На кожному етапі реалізації Програми «Нострифікація медичного диплому українського вишу» від ТОВ ЮНЕКО ГРУП,  Ви можете самостійно продовжити її виконання. Для молодшого медичного персоналу, медесестер та акушерів застосовується дещо інший порядок.

 **Вартість послуг залежить від вашої кваліфікації (рівня отриманої освіти та її спрямування, наявного досвіду роботи), та визначається договором про участь у програмі Нострифікація медичного диплому у Польщі 

галочкаЗа даною Програмою підготовка може відбуватися без відлучення від основної лікарсько-медичної діяльності. Під час підготовки до нострифікації лікар може жити і працювати в Україні, або ж уже  працювати у Польщі, як лікар з умовною ліцензією (помічник лікаря)